K8s:Minikube

minikube start --kubernetes-version='v1.19.15'--nodes 3 -p k8s-dev